Suzani IIIimage
Suzani III shown in indigo

Himalayan vegetal dyed wool Super Abu quality.

 

Standard Sizes: 5 X 7, 6 X 9, 8 X 10, 9 X 12, 10 X 14 & 12 X 16
Custom Sizes and Colors available for order
  • Suzani IIIimageindigo
  • Suzani IIIimagechocolate
  • Suzani IIIimagerouge
  • Suzani IIIimagewashed turquoise
  • Suzani IIIimagewinter white
  • Suzani IIIimageblondine